Bài Viết

  Hướng Dẫn Tạo Cánh Cấp 1 đến Cấp 2

  Ngày đăng: 03/10/2018 | Chuyên Mục: Hướng Dẫn | Lượt Xem: 6417

  HƯỚNG DẪN TẠO CÁNH CẤP 1

  BƯỚC 1: TẠO VŨ KHÍ CHAOS

  Nói chuyện với Chaos Gobin ở thành Noria và chọn tạo vũ khí chaos.
  Nguyên liệu yêu cầu để tạo vũ khí chaos
  o 1 Viên chaos

  o 1 item bất kì + 4 + 4op trở lên

  (Vũ khí chaos gồm: Búa Hỏa Long, Mai Hoa Cung, Gậy Lôi Phong)

  BƯỚC 2: TẠO CÁNH CẤP 1

  Nguyên liệu cần chế tạo cánh cấp 1 gồm:
  o 1 Viên Chaos

  o 1 Vũ Khí Chaos + 4+ 4op ở trên

  o Item bất kì +4 +4op trở lên (để nâng phần trăm tỉ lệ thành công ra wing).

  HƯỚNG DẪN TẠO CÁNH CẤP 2

  1. Tạo cánh cấp 2 cho DW, DK, Elf, MG, SM:

  – Gặp NPC Gobin tại Noria, chọn ” Kết hợp bình thường “.

  – Cần có :

  + 1 Ngọc Hỗn Nguyên.

  + 1 Cánh cấp 1.

  + 1 Lông Vũ.

  + 1 hoặc nhiều item hoàn hảo bất kỳ +4 trở lên ( + càng cao % càng cao, có thể để nhiều item vào nhằm tăng % ).

  – Tỉ lệ tối đa : 90%.

  – Khi thành công sẽ đc ngẫu nhiên 1 trong 5 loại cánh ( DW DK Elf MG SM ). Nếu thất bại thì mọi nguyên liệu sẽ biến mất.

  2. Tạo áo choàng cho Rage Fighter và Darklord:

  – Gặp NPC Gobin tại Noria, chọn ” Kết hợp bình thường “.

  – Cần có :

  + 1 Ngọc Hỗn Nguyên.

  + 1 Cánh cấp 1.

  + 1 Huy hiệu hoàng tộc.

  + 1 hoặc nhiều item hoàn hảo bất kỳ +4 trở lên ( + càng cao % càng cao, có thể để nhiều item vào nhằm tăng % ).

  – Tỉ lệ tối đa : 90%.

  – Khi thành công sẽ đc ngẫu nhiên 1 trong 2 loại áo choàng ( RF, DL ). Nếu thất bại thì mọi nguyên liệu sẽ biến mất.