[Hướng Dẫn] Phân Cấp độ các SET đồ, Vũ khí toàn bộ chủng tộc

Chủng tộc Giáp trụ Phù Thủy Cấp 1: set Vải Thô Cấp 2: set Xương Cấp 3: set Nhân sư Cấp 4: set Ma Thuật Cấp 5: set Triệu Hồn Cấp 6: set Ma Vương Cấp 7: set Ánh Trăng Cấp 8: set Thần Ma (380 Level) Socket 1: set Quỷ Vương Socket 2: set Thái Âm Cấp … Đọc tiếp [Hướng Dẫn] Phân Cấp độ các SET đồ, Vũ khí toàn bộ chủng tộc