Bài Viết

    [Hướng Dẫn] Ép dòng tím 380

    Ngày đăng: 31/10/2018 | Chuyên Mục: Hướng Dẫn | Lượt Xem: 6507

    Giới thiệu

    – Ngoài các tính năng gia cường Harmony, còn có những loại tính năng đặc biệt chỉ có thể gia cường cho các item yêu cầu cấp độ 380.
    – Những vật phẩm cấp độ 380:

    Phương pháp thực hiện

    – Nói chuyện với NPC Chaos Goblin ở Noria (180:100).

    – Chọn dòng Sự kết hợp tính năng của Item.

    – Nguyên liệu:

    • + Item 380 cần gia cường
    • + 1 Đá Tạo Hóa
                        
    • + 1 Đá Hộ Mệnh
                
    • + 10 triệu zen

    – Sau khi đặt các nguyên liệu cần thiết, chọn Đồng ý.

    – Nếu thành công, item của bạn sẽ có thêm 2 dòng tính năng mới (màu tím)

    – Nếu thất bại, đá tạo hóa và đá hộ mệnh sẽ bị mất, Item 380 vẫn giữ nguyên.

     

    Quá trình gia cường item 380

    Các dòng tính năng 380

    – Vũ khí chỉ có dòng tính năng duy nhất, nhưng với các items mang tính phòng thủ sẽ xuất hiện các dòng tính năng khác nhau.