Bài Viết

  Hướng dẫn các Set Thần – Siêu Thần

  Ngày đăng: 05/05/2019 | Chuyên Mục: Hướng Dẫn | Lượt Xem: 6812

  1/ Warrior’s: nón, áo, quần, tay, chân Da, Chùy Gai (6 item).

  2/ Warrior’s: nón, áo, quần, chân Phượng Hoàng, Đại Long Đao (5 item).

  3/ Anonymous’s: nón, áo, quần, tay, chân Hắc Điều (5 item).

  4/ Hyperion’s: nón, áo, quần, tay, chân Hắc Long (5 item).

  5/ Berserker’s: áo, quần, tay, chân Ánh Trăng (4 item).

  6/ Garuda’s: áo, quần, tay, chân Thiên Kim, Dây chuyền lửa (5 item).

  7/ Cloud’s: áo, tay, chân, gậy, khiên Triệu Hồn(5 item).

  8/ Kantata’s: áo, tay, quần, chân giai nhân, Nỏ Thánh (5 item).  Từ Khóa: